Egerländer & Amusements Blaasorkest
DE SNIPPEFANGERS
U kunt deze CD bestellen door overmaking van € 10,00 + € 2,50 verzendkosten op bankrekening NL22RABO 0148 7804 90 tnv
De Snippefangers Bakhuizen o.v.v. uw naam en adres en CD “30 jaar”.
De CD "30 jaar De Snippefangers"
Das ist Schwung
Petra Walzer
Was ist ein Tag ohne Blasmusik
Venkovanka
La Ola polka
Tausend süße junge Mädchen
Gloria
Somethin' Stupid
Mexican Lady
Power of Love
La Spagnola
Funiculi Funicula